Nowoczesny design

Na Twoim aucie

Profesjonalne folie do

Zmiany koloru

Najmodniejsze folie do

Oklejania aut

FOLIE DO OKLEJANIA AUT - FOLIE DO OCHRONY LAKIERU - FOLIE DO ZMIANY KOLORU

Zalecenia montażu

Do prawidłowego montażu Folii GRAFIWRAP dajemy kilka wskazówek :

• Przed montażem należy element lakierowany dokładnie umyć i wysuszyć, zwłaszcza w zakamarkach wydmuchać resztki wody sprężonym  powietrzem

• Umieszczenie elementu w suchym i ciepłym pomieszczeniu (idealna temperatura 17-23 stopni C) i dobrze oświetlonym – element także powinien  być ciepły

• Następnym etapem jest odtłuszczenie dwukrotne alkoholem izopropylenowym

• Jeśli jest to konieczne naniesienie podkładu PRIMER na narożnikach lub w miejscach bardzo wygiętych dla folii z klejem kanalikowym
• Montaż folii przy pomocy zalecanych narzędzi (wygrzewanie suszarką lub opalarką na niskim biegu w temp około 100-150 stopni C, aby na materiale  osiągnąć 40-50 stopni C.)

• Dogrzewanie końcówek folii, narożników opalarką w temperaturze 300-350 stopni C, aby na materiale osiągnąć 80-100 stopni C. – konieczne jest  sprawdzanie temperatury termometrem laserowym tzw pirometrem

• Ewentualne uszczelnienie końcówek folii narażonych na duże zabrudzenia USZCZELNIACZEM – dla folii z klejem kanalikowym

• Odczekać 12-24 godzin, aby klej folii zwulkanizował się z powierzchnią lakierowaną w tych samych warunkach temperaturowych, suchych,  niezabrudzonych